Rada ds Cyfryzacji: tematy

Jak już wspominałem, mam zaszczyt być członkiem Rady ds Cyfryzacji – organu doradczego Ministra Cyfryzacji. Doprecyzuję jeszcze, że nie oznacza to „pracy w ministerstwie”. Członek RdC jest niezależnym ekspertem reprezentującym wyłącznie siebie – nie zaś instytucję która go rekomendowała czy powołała.

Pierwsze posiedzenie Rady zostało zaplanowane na najbliższy piątek, i będziemy mieli okazję porozmawiać o swojej wizji prac przez najbliższe dwa lata. Nie uważam się za alfę&omegę w tematyce cyfryzacji, dlatego podtrzymuję swoją otwartość na dobre rady z zewnątrz. Poniżej lista tematów, o których nie chciałbym zapomnieć podczas swojej kadencji – jeśli uważasz, że Rada powinna zwrócić uwagę na coś jeszcze, proszę o kontakt.

Lista powstała na podstawie własnej „wizji” prac Rady oraz osobistych spotkań i dyskusji online, które przeprowadziłem w ostatnich tygodniach. Nie gwarantuję – bo nie jestem decydentem w tym zakresie – że wszystkie te tematy będą wzięte „na tapetę” – ale postaram się, by nie zostały zapomniane.

Uwaga – warto pamiętać, że Minister Cyfryzacji nie ma pełni władzy w tym kraju. Więc nie wszystkie poniższe tematy mają szansę na bezpośrednią realizację. Ale eksperci są od tego, by przypominać o ich istnieniu.

 • otwartość dostępu do danych publicznych, rozumianych również jako dane dofinansowane z pieniędzy publicznych lub surowe dane pochodzące z czujników finansowanych z budżetu
 • otwartość i interoperacyjność oprogramowania tworzonego z pieniędzy publicznych
 • odpowiedzialność pośredników za treści – zarówno kontekst granic wolności i ograniczeń wolności słowa w usługach sieciowych, jak i tradycyjne rozumienie tego punktu (notice&takedown etc.)
 • zarządzanie internetem, neutralność sieci i tematy powiązane, wsparcie merytoryczne polskich delegatów przed kolejnymi Internet Governance Foras
 • bezpieczeństwo i prywatność w kontekście “internetu rzeczy”
 • cyberbezpieczeństwo państwa – zarówno w kontekście zapobiegania włamaniom, jak i wojny informacyjnej
 • wykorzystanie blockchain w usługach państwowych (analiza sensowności) oraz regulacja usług korzystających z blockchain (analiza sensowności oddzielnej regulacji)
 • cyfryzacja służby zdrowia
 • sztuczna inteligencja i jej zastosowanie dla wsparcia instytucji państwowych (w tym: służby zdrowia)
 • blokowanie ruchu w internecie (hazard oraz strony w sieci, co do których istnieje podejrzenie, że łamią prawo autorskie)
 • rekomendacja stworzenia minimalnych wymagań technicznych usług internetowych administracji publicznej: wykorzystanie przez strony i usługi udostępniane przez administrację publiczną aktualnych standardów technicznych (IPv6, DNSSEC, DANE, HTTPS, odpowiednie szyfry w SSL dla HTTPS i usług pocztowych, etc.)
 • prywatność (również w kontekście prac europejskich).
 • wprowadzenie usług umożliwiających podpisywanie kontraktów notarialnych, umów bankowych itp. bez jednoczesnej obecności wszystkich stron

Zawsze myślałem o RdC jako quasi think-tanku, który – nie będąc w personalnej zależności od władz – może przygotować dalekosiężną wizję cyfryzacji kraju. Nie skupiać się na „tu i teraz” – lecz wymyślić, co obywatel dostanie od swojego kraju za 5-10 lat – a dopiero potem zastanowić się, co trzeba zmienić, by wskazany cel osiągnąć. Taka wizja mogłaby się okazać przydatna do oceny projektów cyfryzacji usług publicznych, wyznaczając kierunki i ułatwiając ominięcie min, jakimi są dziś np niepotrzebna cyfryzacja analogowych procesów zamiast ich reformowania.

Comment List

 • Jacek 15 / 12 / 2016

  Cześć, ja z racji swojej profesji programisty i twórcy oprogramowania ale również niezłomnego optymalizatora wszystkiego, jestem za tym aby promować w firmach i instytucjach wiedzę i dobre praktyki związane z kulturą LEAN/ AGILE/ CUSTOMER CENTRIC/ DESIGN THINKING/ WHATEVER przez którą cyfryzacja przestaje być celem samym w sobie, a staje się narzędziem do osiągania rozmaitych i bardzo różnych celów.

  Oczywistym celem jest udostępnianie elektronicznych usług dla mieszkańców, ale wyzwań jest o wiele więcej. Może to być odpowiedni system pracy grupowej pozwalający na lepszą komunikację i uzyskanie podmiotowości przez szeregowych pracowników, albo nowy sposób dyskusji nad projektami, ale może też być sposób na walkę z dymem i smogiem za pomocą aplikacji mobilnych.

  Jeśli trzeba by to jakoś krótko nazwać o co mi chodzi to byłoby to: „Lean government”.

 • Nowakowski Tadeusz 19 / 12 / 2016

  Cześć!

  Trzy kwestie,

  – głosowanie przez internet (sprawa oczywista, nie wymagająca dalszego komentarza) – wystarczy za pomocą ePUAP

  – otwarty dostęp do podręczników szkolnych (de facto rozwinięcie Twojego pierwszego postulatu)

  – w kontekście ładu przestrzennego i urbanistyki: przy przygotowywaniu MPZP – wprowadzenie obowiązku dostarczania cyfrowego bryłowego, uproszczonego modelu 3D projektowanego obszaru w ustandardyzowanym, otwartym, uniwersalnym formacie. Obecnie w dialogu mieszkańcy – planiści głównym problemem jest nieczytelność planów dla laików. Modele 3D umożliwiałyby prostą, intuicyjną prezentację przez np. WebGL tego co się planuje.

  Jeśli mogę jakoś pomóc rozwijając temat, proszę o kontakt.

Comments are closed.