Poniżej znajduje się lista ciekawych miejsc w sieci przydatnych zarówno do szkolenia, jak i podczas późniejszego latania. Strona jest na bieżąco uzupełniana – jeśli uważasz, że powinny się znaleźć na niej dodatkowe materiały, proszę o informację.

Przydatne latającym:

Lektury do poduszki:

Instytucje: