Rada ds cyfryzacji

22 listopada zostałem wybrany w skład 19-osobowej Rady ds Cyfryzacji, organu doradczego Ministra Cyfryzacji i Komitetu RM do spraw cyfryzacji.

Rada jest think-tankiem, którego członkowie wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne (PZIP, strategie i programy rozwoju), inne dokumenty związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje na przykład w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. (za stroną ministerstwa)